Tidsrapportering

Trafiksäkerhetspolicy

Traryds Bilfrakt AB
556132-0341

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som är företaget och samhället.

 • Det innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:
 • Alltid använder säkerhetsbälte
 • Håller avstånd till framförvarande
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Respekterar kör- och vilotidsreglerna
 • Respekterar gällande viktbestämmelser
 • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta
 • Håller fordonet i trafiksäkert skick
 • Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå