Tidsrapportering

Om företaget

Traryds bilfrakt AB är ett transport och logistikföretag med säte i Strömsnäsbruk. Traryds bilfrakt AB:s kärnverksamheter består av stycke- partigodstransporter och olika logistiklösningar i vårt logistiklager i Strömsnäsbruk.

Traryds Bilfrakt AB trafikerar stora delar av södra Sverige. Våra arton ekipage rullar dagligen, en del av dem även på natten, med gods och varor åt våra kunder. Vi utför transporter av allt från styckegods till partilaster åt Schenker.

Vi kan även transportera gods med speciella krav, såsom farligt gods och tempererade transporter. Vår fordonspark förnyas kontinuerligt och anpassas efter myndigheters och våra kunders krav.

Vi har egen personal stationerad förutom i vår huvudort Strömsnäsbruk även i Halmstad, Kristianstad och Nybro. Att använda egen personal är för oss kvalitet. Vår personal utbildas i hantering av allt från transport av livsmedel till farligt gods.

Navet i vår verksamhet finns Strömsnäsbruk där även vårt Logistiklager finns. Från kontoret i Strömsnäsbruk styr vi alla våra ekipage och har kontroll via GPS var våra ekipage befinner sig. Lastordrar läggs ut till fordonen via mobil datakommunikation.

Vårt arbetsområde sträcker sig över Halland, Kronobergs, södra Kalmar län Blekinge, Östra Skåne län och större delen av Jönköpings län.

Beläget i Strömsnäsbruk har Traryds bilfrakt AB en närhet till södra Sveriges logistikmarknad. Traryds bilfrakt AB förfogar över ca 4000m2 lageryta för kunders olika logistikbehov. Vi kan förutom rena lagringsuppdrag även utföra andra värdeskapande logistiktjänster åt dig!

Kort historia

1970 Traryds bilfrakt AB startades under namnet Bokelund och Brandt Åkeri. Åkeriet har hela tiden varit medlem i Södra Sunnerbo LBC och varit linjetransportör år Bilpedition och senare Schenker.

1995 Ulf Persson och Sven-Erik Holmstrand går in som delägare efter att ha arbetat många år inom företaget.

2000 Tar Ulf och Sven-Erik över hela företaget och byter även namn till Traryds Bilfrakt AB.

2010 Går Magnus Modalen in som majoritetsägare. Magnus har genom sitt fastighets ägande i gamla bruksområdet i Strömsnäsbruk givit Traryds bilfrakt ytterligare ett ben att stå på med många möjligheter för framtiden.

2017 Magnus Modalen tar över hela ägandet i Traryds Bilfrakt AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå