Tidsrapportering

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda transport och logistiktjänster och leva upp till deras förväntningar så fullständigt som möjligt genom

  • Att utföra vårt arbete rätt från början med motiverade medarbetare
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur kvalitetssynpunkt
  • Att aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar
  • Att vår verksamhet präglas av en helhetssyn
  • Att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • Att uppnå inom ramen för företagets kvalitets-ledningssystem ställda kvalitetsmål
  • Vi vill bevara vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av transport och logistiktjänster

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå